Obiekt nadawczy/nadajnik

Do nadawania sygnałów telewizyjnych wykorzystywane są nadajniki radiowe zamontowane na tzw. obiektach nadawczych, które tworzą sieć nadawczą w całej Polsce. Składa się na nią ponad dwieście urządzeń zainstalowanych na wysokich budynkach lub specjalnie wybudowanych masztach. Obiekty nadawcze tzw. RTCN (Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze) mają przypisane nazwy zgodnie z lokalizacją, w której się znajdują i obejmują swoim zasięgiem określony obszar terytorialny.

Obszar zasięgu NTC

Teren objęty sygnałem telewizyjnym z danego nadajnika.

Player

Funkcjonalność umożliwiająca odtworzenie treści wideo.

RSO – Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania to aplikacja, która powiadamia widzów na ekranach telewizorów i urządzeniach mobilnych o zbliżających się zagrożeniach. Informacje generowane są w postaci krótkich komunikatów stanowiących ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne, jak również ostrzeżenia informujące o zdarzeniach losowych, np. wypadki drogowe czy wszelkie inne utrudnienia mające wpływ na zdolność przemieszczania się, czy właściwego funkcjonowania na danym obszarze. RSO udostępnia również cenne instrukcje np. jak udzielić pierwszej pomocy, jak zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego. RSO swoim zasięgiem obejmuje obszar całej Polski.

Za treść komunikatów odpowiadają wojewodowie (wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego) oraz MSWiA w przypadku komunikatów ogólnopolskich.

Ostrzeżenia ukazują się:

    • W aplikacji mobilnej Regionalny System Ostrzegania (systemy operacyjne Android, iOS, Windows Phone),
    • Na stronach internetowych urzędów wojewódzkich,
    • W programach ogólnopolskich TVP z telegazetą – od strony 190 (TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia, TVP Rozrywka), w TVP3 (telegazeta od str. 430), a także na platformie hybrydowej.

RTCN

Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze. Obiekt nadawczy, który swym zasięgiem sygnałowym pokrywa określony obszar terytorialny.

https://telewizjanaziemna.pl
1 3 4 5 6 7