Co to jest multiplex (MUX)?

Multipleks to pakiet programów telewizyjnych nadawanych cyfrowo wraz z usługami dodatkowymi z wykorzystaniem jednego kanału częstotliwości. Oznacza to, że w miejscu zajmowanym dawniej przez jeden analogowy kanał telewizyjny, możliwe jest umieszczenie wielu programów nadawanych cyfrowo. Potocznie multipleksem nazywa się też zbiór częstotliwości wykorzystywanych do nadawania tych samych programów na terenie całego kraju. MUX jest skrótem pochodzącym od angielskiego słowa „multiplex”.

Czy korzystanie z HbbTV jest darmowe?

Korzystanie z HbbTV jest darmowe.

Czy mogę odbierać programy nadawane w telewizji naziemnej z instalacji zbiorowej w moim budynku?

W budynkach wielorodzinnych, które zostały oddane do użytku od 23 lutego 2013 roku, występuje obowiązek wyposażenia ich w zbiorowe instalacje telewizyjne. Obowiązek ten spoczywa na zarządcy nieruchomości. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r., tzw. Rozporządzenie Budynkowe, opublikowane w Dzienniku Ustaw w dn. 22 listopada 2012 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001289

Na mocy tej regulacji wszystkie nowo powstające budynki wielorodzinne powinny być wyposażone w odpowiednią zbiorową instalację antenową, pozwalającą na odbiór sygnału cyfrowego programów telewizyjnych i radiowych nadawanych w ramach telewizji naziemnej.

Czy w HbbTV są reklamy?

TAK

Czy w ramach programów nadawanych w telewizji naziemnej są dostępne inne warianty ścieżki dźwiękowej?

Tak, niektóre programy telewizyjne są wzbogacone o dodatkowe ścieżki dźwiękowe np. z dźwiękiem przestrzennym lub w oryginalnym języku. Omawianą funkcjonalność należy włączyć z poziomu ustawień posiadanego telewizora i/lub przez klawisze skrótu pilota do telewizora.

https://telewizjanaziemna.pl
1 2 3 4 12