UHD (Ultra High Definition z ang. ultra wysoka rozdzielczość)

Rozdzielczość obrazu wynosząca 3840 x 2160 pikseli.

UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej.

VOD (video on demand z ang. wideo na życzenie)

Jest to usługa pozwalająca na oglądanie treści wideo w wybranym przez siebie czasie.

https://telewizjanaziemna.pl
1 10 11 12