Player

Funkcjonalność umożliwiająca odtworzenie treści wideo.

Refarming

Refarming to proces wynikający z konieczności uwolnienia części pasma częstotliwości (700 MHz), wykorzystywanych do tej pory na potrzeby nadawania programów telewizyjnych w telewizji naziemnej, na rzecz operatorów telefonii komórkowej rozwijających technologię 5G. Polega on na reorganizacji multipleksów, na których dostępne są programy telewizyjne. Zmiany te są konsekwencją decyzji Komisji Europejskiej.
Refarming rozpoczął się 30 marca 2020 r., a pełna zmiana częstotliwości nadawania na terenie całej Polski nastąpi pomiędzy 28 marca 2022 r. a 27 czerwca 2022 r. Dla odbiorców naziemnej telewizji zmiany te oznaczają jedynie konieczność przestrojenia odbiorników telewizyjnych, co w większości przypadków powinno wydarzyć się automatycznie. Gdyby odbiornik samoczynnie nie przestroił się na nowe częstotliwości, należy ręcznie na nowo wyszukać programy lub w ostateczności zresetować odbiornik.

RSO – Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania to aplikacja, która powiadamia widzów na ekranach telewizorów i urządzeniach mobilnych o zbliżających się zagrożeniach. Informacje generowane są w postaci krótkich komunikatów stanowiących ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne, jak również ostrzeżenia informujące o zdarzeniach losowych, np. wypadki drogowe czy wszelkie inne utrudnienia mające wpływ na zdolność przemieszczania się, czy właściwego funkcjonowania na danym obszarze. RSO udostępnia również cenne instrukcje np. jak udzielić pierwszej pomocy, jak zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego. RSO swoim zasięgiem obejmuje obszar całej Polski.

Za treść komunikatów odpowiadają wojewodowie (wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego) oraz MSWiA w przypadku komunikatów ogólnopolskich.

Ostrzeżenia ukazują się:

    • W aplikacji mobilnej Regionalny System Ostrzegania (systemy operacyjne Android, iOS, Windows Phone),
    • Na stronach internetowych urzędów wojewódzkich,
    • W programach ogólnopolskich TVP z telegazetą – od strony 190 (TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia, TVP Rozrywka), w TVP3 (telegazeta od str. 430), a także na platformie hybrydowej.

RTCN

Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze. Obiekt nadawczy, który swym zasięgiem sygnałowym pokrywa określony obszar terytorialny.

SD (Standard Definition, z. ang. standardowa rozdzielność)

Rozdzielczość obrazu telewizyjnego wynosząca 720 x 576 pikseli.

https://telewizjanaziemna.pl
1 9 10 11 12 13