Player

Funkcjonalność umożliwiająca odtworzenie treści wideo.

RSO – Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania to aplikacja, która powiadamia widzów na ekranach telewizorów i urządzeniach mobilnych o zbliżających się zagrożeniach. Informacje generowane są w postaci krótkich komunikatów stanowiących ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne, jak również ostrzeżenia informujące o zdarzeniach losowych, np. wypadki drogowe czy wszelkie inne utrudnienia mające wpływ na zdolność przemieszczania się, czy właściwego funkcjonowania na danym obszarze. RSO udostępnia również cenne instrukcje np. jak udzielić pierwszej pomocy, jak zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego. RSO swoim zasięgiem obejmuje obszar całej Polski.

Za treść komunikatów odpowiadają wojewodowie (wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego) oraz MSWiA w przypadku komunikatów ogólnopolskich.

Ostrzeżenia ukazują się:

    • W aplikacji mobilnej Regionalny System Ostrzegania (systemy operacyjne Android, iOS, Windows Phone),
    • Na stronach internetowych urzędów wojewódzkich,
    • W programach ogólnopolskich TVP z telegazetą – od strony 190 (TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia, TVP Rozrywka), w TVP3 (telegazeta od str. 430), a także na platformie hybrydowej.

RTCN

Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze. Obiekt nadawczy, który swym zasięgiem sygnałowym pokrywa określony obszar terytorialny.

SD (Standard Definition, z. ang. standardowa rozdzielność)

Rozdzielczość obrazu telewizyjnego wynosząca 720 x 576 pikseli.

Telewizja hybrydowa (inaczej HbbTV)

Inaczej telewizja hybrydowa to funkcjonalność odbiornika telewizyjnego umożliwiająca jednocześnie odbiór tradycyjnych programów telewizyjnych, jak i danych dostępnych z internetu. Dostępność usługi polega na tym, że program telewizyjny jest nadawany drogą naziemną, a usługi dodatkowe dostępne są z internetu za pośrednictwem aplikacji telewizyjnych w standardzie HbbTV. Aby móc skorzystać z HbbTV warunkiem koniecznym jest fizyczne podłączenie odbiornika telewizyjnego do internetu. Ponadto telewizor musi mieć możliwość odbierania standardu HbbTV, co określają jego parametry techniczne, które można sprawdzić w instrukcji obsługi, na stronie internetowej producenta lub za pomocą wyszukiwarki na stronie głównej tego serwisu.

https://telewizjanaziemna.pl
1 9 10 11 12