MUX-testowy TVP, jakie programy można tu odebrać?

W ramach prowadzonych przez Telewizję Polską emisji testowych naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie nadawania DVB-T2/HEVC można oglądać następujące programy TVP: TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info HD, TVP 3 Warszawa HD, TVP Dokument HD,  TVP Rozrywka HD, TVP Kultura HD, TVP GO.

Na czym polega zmiana standardu nadawania NTC?

W czerwcu 2022 roku nastąpi zmiana standardu nadawania NTC w Polsce z DVB-T/MPEG-4, który zostanie wyłączony, na DVB-T2/HEVC, który go zastąpi. Zmiana ta pozwoli zwiększyć zasoby częstotliwościowe na multipleksach, a tym samym uruchomić nadawanie większej liczby kanałów w lepszej jakości (w tym również UHD/4K). Zmiana standardu przyczyni się więc do rozbudowy i uatrakcyjnienia oferty programów Telewizji Polskiej dostępnych za pośrednictwem NTC.

Urząd Komunikacji Elektronicznej na wniosek MSWiA wydał decyzję, że MUX-3, na którym znajdują się następujące programy Telewizji Polskiej: TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport, TVP Historia czasowo utrzyma dotychczasowy standard nadawania DVB-T/MPEG-4.

Zmiana standardu nadawania nie dotyczy MUX-8.

Naziemna Telewizja Cyfrowa (NTC)

NTC (lub telewizja naziemna) to platforma dystrybucji programów telewizyjnych, dostępna powszechnie i bezpłatnie, niezależna od operatorów płatnej telewizji, wykorzystująca dostępne zasoby częstotliwości radiowych. Organem przydzielającym częstotliwości radiowe, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), jest Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Widzowie korzystający z telewizji naziemnej mają dostęp do niemal 30 najpopularniejszych ogólnopolskich, niekodowanych programów telewizyjnych (tzw. FTA – Free To Air), w tym 9-ciu Telewizji Polskiej. Z telewizji naziemnej jako głównego źródła sygnału telewizyjnego korzysta około 13 milionów Polaków.

Obecnie telewizja naziemna nadawana jest w standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) obowiązującym w całej Unii Europejskiej. Od strony technicznej NTC to system nadawania sygnałów telewizyjnych emitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych zgodnie z międzynarodowym standardem DVB-T/MPEG-4.

Obiekt nadawczy/nadajnik

Do nadawania sygnałów telewizyjnych wykorzystywane są nadajniki radiowe zamontowane na tzw. obiektach nadawczych, które tworzą sieć nadawczą w całej Polsce. Składa się na nią ponad dwieście urządzeń zainstalowanych na wysokich budynkach lub specjalnie wybudowanych masztach. Obiekty nadawcze tzw. RTCN (Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze) mają przypisane nazwy zgodnie z lokalizacją, w której się znajdują i obejmują swoim zasięgiem określony obszar terytorialny.

Obszar zasięgu NTC

Teren objęty sygnałem telewizyjnym z danego nadajnika.

https://telewizjanaziemna.pl
1 8 9 10 11 12 13