Gdzie znajdę treść rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

Rozporządzenie dostępne jest na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001289

HbbTV

Inaczej telewizja hybrydowa to funkcjonalność odbiornika telewizyjnego umożliwiająca jednocześnie odbiór tradycyjnych programów telewizyjnych, jak i danych dostępnych z internetu. Dostępność usługi polega na tym, że program telewizyjny jest nadawany drogą naziemną, a usługi dodatkowe dostępne są z internetu za pośrednictwem aplikacji telewizyjnych w standardzie HbbTV. Aby móc skorzystać z HbbTV warunkiem koniecznym jest fizyczne podłączenie odbiornika telewizyjnego do internetu. Ponadto telewizor musi mieć możliwość odbierania standardu HbbTV, co określają jego parametry techniczne, które można sprawdzić w instrukcji obsługi, na stronie internetowej producenta lub za pomocą wyszukiwarki na stronie głównej tego serwisu.

HD (High Definition, z ang. wysoka rozdzielczość)

Rozdzielczość obrazu telewizyjnego wynosząca 1280×720 pikseli.

HEVC (High Efficiency Video Coding)

Standard kompresji wideo opracowany jako następca H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding).

Jak odebrać programy w telewizji naziemnej w nowym standardzie?

Aby móc odebrać programy dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie nadawania, należy upewnić się, że posiadany w domu odbiornik ma odpowiednie parametry techniczne (obsługuje standard HEVC zwany też H.265) i posiada wbudowany (zintegrowany) tuner DVB-T2/HEVC lub jest podłączony do zewnętrznego dekodera DVB-T2/HEVC. Telewizory samoczynnie powinny zestroić listę programów w nowym standardzie, może jednak zdarzyć się, że trzeba będzie wyszukać programy ręcznie lub zrestartować odbiornik poprzez chwilowe odłączenie go od sieci i ponowne uruchomienie.

https://telewizjanaziemna.pl
1 3 4 5 6 7 12