Programy Telewizji Polskiej na MUX-3 do odwołania w dotychczasowym standardzie telewizyjnym

25.03.2022
Programy Telewizji Polskiej na MUX-3 do odwołania w dotychczasowym standardzie telewizyjnym

Telewizja Polska S.A. czasowo utrzyma nadawanie programów emitowanych na MUX-3 w dotychczasowym standardzie DVB-T/MPEG-4. Dzięki tej decyzji widzowie, których odbiorniki nie są jeszcze przystosowane do nowego standardu telewizyjnego DVB-T2/HEVC, nie utracą dostępu do najważniejszych programów TVP1, TVP2 czy TVP Info i zyskają więcej czasu na przygotowanie się do tej zmiany. 

Mając na uwadze obecną sytuację geopolityczną wynikającą ze zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę oraz nasilonej polityki dezinformacyjnej o zasięgu międzynarodowym, a co za tym idzie konieczność zabezpieczenia nieprzerwanego dostępu obywateli do wiarygodnych źródeł informacji oraz Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), na wniosek MSWiA Urząd Komunikacji Elektronicznej podjął decyzję o przesunięciu w czasie zmiany standardu nadawania na DVB-T2/HEVC dla MUX-3.

Na mocy zmienionej decyzji rezerwacyjnej Telewizja Polska czasowo utrzyma dotychczasowy standard nadawania wszystkich programów TVP dostępnych na MUX-3.

 Inwazja Rosji na Ukrainę zbiegła się z migracją naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce do nowego standardu nadawania – DVB-T2/HEVC. Mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, w której musimy nadzwyczajnie reagować. Decyzja o czasowym utrzymaniu standardu nadawania DVB-T dla programów informacyjnych TVP ma na celu zapewnienie nieprzerwanego dostępu widzów do wiarygodnej i rzetelnej informacji – powiedział Jacek Kurski, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej.

 

 Telewizja naziemna jest od wielu lat najpopularniejszą platformą odbioru sygnału telewizyjnego w Polsce. W obecnych, skomplikowanych czasach najważniejszą powinnością nadawcy publicznego jest zapewnienie obywatelom nieprzerwanego dostępu do wiarygodnych informacji oraz zapewniając pewną i jak najszerszą komunikację. TVP przyjmuje decyzję regulatora ze zrozumieniem. Czasowe utrzymanie dotychczasowego standardu nadawania na MUX-3 zminimalizuje ryzyko pozbawienia części widzów – posiadających odbiorniki starszej generacji dostępu do programów telewizji publicznej, a także Regionalnego Systemu Ostrzegania – mówi Marcin Klepacki, Dyrektor Biura Dystrybucji TVP.

Publiczny nadawca przeprowadzi zgodnie z planem proces refarmingu, czyli zwolnienia części pasma telewizyjnego, przeznaczonego w niedalekiej przyszłości na usługi telekomunikacyjne 5G. W związku z tym zmieni się układ częstotliwości, na których dziś nadawane są wszystkie multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej (NTC).

Przypominamy, że w pierwszej połowie 2022 roku zostanie wprowadzona w Polsce zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej.  Dotychczasowy standard  DVB-T/MPEG-4 zostanie wyłączony i zastąpiony przez standard DVB-T2/HEVC. Przełączenia nadajników będą odbywały się etapowo między marcem, a czerwcem 2022. Zachęcamy do sprawdzenia już teraz, czy posiadane odbiorniki są przystosowane do odbioru sygnału w nowym standardzie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie telewizjanaziemna.pl lub pod numerem infolinii 22 711 77 77.